X
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací. Přijmout všechny soubory cookie Přizpůsobit
EcoWash+ přípravek pro myčky podložních mís - 5L
search
  • EcoWash+ přípravek pro myčky podložních mís - 5L

EcoWash+ přípravek pro myčky podložních mís - 5L

1 238,84 Kč bez DPH
1 499,00 Kč vč DPH

EcoWash+
- napomáhá mytí, dezinfekci a každodennímu fungování myček podložních mís řady Panamatic - DDC.

Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 2.

Potřebujete objednat větší množství, nebo ověřit dostupnost ?
Individuální poptávka nebo dotaz
Dostupnost:
Skladem odesíláme do 24 hodin
Výrobce:
DDC Dolphin
DDC Dolphin

EcoWash+
- napomáhá mytí, dezinfekci a každodennímu fungování myček Panamatic - DDC.
Působí také jako inhibitor vodního kamene, zabraňuje usazování vodního kamene a minerálů a prodlužuje životnost vašich přístrojů Panamatic.

Pokud nepoužíváte chemikálie, které byly speciálně navrženy výrobcem pro váš stroj (MYČKU PODLOŽNÍCH MÍS), může to mít vážné důsledky pro provoz a životnost Vašeho zařízení:

Stroje, které se používají bez správného a pravidelného dávkování chemikálie, mají více poruch, které vyžadují časté zásahy techniků a nové náhradní díly.


Bezpečné pro použití na hliníkové a stříbrné nádobí.

SLOŽKY:
- MASLIKÁT disodný 5-10%
- HYDROXID sodný <1% ph 12,5

Pokyny pro bezpečné zacházení
Nebezpečí.
- Způsobuje popáleniny kůže a poškození očí.
- Nevdechujte páry / aerosoly.
- Kontaminovanou pokožku po manipulaci důkladně omyjte.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ:
- Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
 
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy):
- Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv.
- Opláchněte pokožku vodou nebo sprchou.

PŘI VDECHNUTÍ:
- Přeneste osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v dechu.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
- Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
- Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a snadno proveditelné.
- Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Skladujte uzamčené.
- Obsah / nádobu zlikvidujte v souladu s národními předpisy.
- Uchovávejte při teplotě mezi 0°C a 40°C.
 
Obsahuje:
- 1-HYDROXYETHYLIDEN-1.1
- DIPHOSFONICKÝ KYSELINA SODNÁ SALT, disodičnan metasilikát.

Před opětovným použitím vyperte kontaminovaný oděv.
UN1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (METASILIKÁT DISODIUM, HXDROXID SODNÝ) 8PGIII

Balení:
- Dezinfekční prostředek EcoWash+ je balen vždy po 2kusech (2 x 5litrů)